Một quốc gia như thế thì không thể mạnh mẽ và thông thái

Một quốc gia cứ đổ tiền vào uỷ mị mơ hồ, mê tín dị đoan không hề tiếc mà không dám đổ tiền vào xây nhiều trường học, thư viện, một quốc gia như thế thì không thể mạnh mẽ được.
Các nước như Mỹ, châu Âu, các Mạnh Thường Quân ưu tiên đổ tiền giúp con người phát triển trí tuệ và sự thông thái chứ ít đổ tiền giải quyết những hoàn cảnh liên quan đến cảm xúc khổ đau. Cái đó đã có xã hội lo.
Ví dụ như học bổng chẳng hạn, chính phủ có luật như luật miễn trừ thuế cho những tổ chức hay cá nhân đóng góp vào quỹ học bổng của các trường học nói chung, kể cả các trường danh giá như Harvard. Hoặc có nhiều cá nhân hay nhóm xã hội có tiền, họ đầu tư cho các dự án phát triển khoa học hay phát triển trí tuệ. Người ta ưu tiên từ thiện trí tuệ, từ thiện thông thái vì mong có những con người làm thế giới hoà bình, thế giới thay đổi.