Làm sao để trường đại học cần mình hơn mình cần đại học

“Điều gì con có hôm nay quyết định tương lai của con ngày mai, ngày nay con không có ngày mai con không có, cái có ngày nay là vốn sống cho ngày mai, vốn lớn lắm…” – Aba
(Trích bài nói chuyện của Aba với Tịnh Phật và Tôn Phật)
Con có sẵn cái gì không cần ai dạy? Cái gì con chưa có, cần học, và học ở đâu? Con phải hiểu những điều này và rèn luyện mạnh mẽ.
Con Có Sẵn Cái gì Không Cần Học Ở Đâu?
Aba: Con hiểu thế nào là bản năng không? Tự nhiên, sẵn có, trời cho. Ví dụ bản chất là thế này, con rắn có nọc độc, nọc phóng ra ngấm vô thịt. Nọc có sẵn, nên vũ khí chính của con rắn là nọc độc hay bản chất tự vệ, hay vũ khí tự vệ duy nhất của con rắn là nọc độc trong hàm răng phóng ra. Cái đó gọi là vũ khí hay bản năng có sẵn.
Ví dụ Tịnh Phật biết rất nhiều thứ. Tự nhiên con tới nói chuyện với người này người kia để họ đồng ý cho con mượn cái gì đó để con giải quyết công việc của con. Ông hỏi tại sao con biết tới nói người ta cho phép con làm cái này kia? Con bảo tự nhiên con biết. Cô giáo hay bố mẹ dạy chưa, con có kinh nghiệm chưa? Con bảo chưa? Sao con biết? Tự nhiên biết, bản năng tự nhiên hay sự biết có sẵn.
Ông đưa ví dụ nữa thế này, con giúp cô giáo sắp xếp lớp, cô giáo không chỉ cách mà tự con độc lập làm. Tính tự lực ở đâu con có? Con tự có cái đó. Hay em bé nhỏ xíu 1 tuổi đang đi. Nếu con tới cầm tay nó không cho, không chịu, nó muốn đi một mình, té cũng được. Cái đó ông gọi là tính độc lập có sẵn.