2017.05.12 Campuchia – Tập giải quyết những vấn đề hóc búa nhất để làm bật sức mạnh tạo hoá ban cho chúng ta