2017.02.26 Ý thức về nhận thức và tri thức thuần khiết, Bí quyết xây dựng uy tín và duy trì các mối quan hệ lâu dài