2017.01.27 Đài Loan – Aba nói chuyện đêm giao thừa

Aba trò chuyện đêm giao thừa năm 2017